STEROWANIE TECHNOLOGIĄ BASENOWĄ

 Jako główne wyzwanie stawiamy sobie precyzję i niezawodność działania instalacji? Nie byłoby to możliwe bez idealnie wykonanego systemu automatyki, dobranego indywidualnie dla danego obiektu. Oferujemy kompletne szafy sterownicze dla urządzeń technologicznych, regulatory poziomu wody oraz regulatory temperatury, ph i zawartości chloru w wodzie basenowej.

Wykaz obiektów, gdzie zamontowano szafy zasilająco - sterujące technologią basenową firmy Elbas s.c.


Pływalnia publiczna w Olsztynie. Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych. (2007)

Centrum Handlowe Pasaż Grunwaldzki we Wrocławiu. Szafy sterujące pracą fontann. (2007)

Prywatny basen kryty przy ul. Żółkiewskiego w Konstancinie ? Jeziornej. Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych, w tym pomiar parametrów wody, sterowanie dozowania chemii basenowej i podgrzewania wody, sterowanie stacji filtrów. (2007)

Prywatny basen kryty w Laskach k/Warszawy. Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych, w tym pomiar parametrów wody, sterowanie dozowania chemii basenowej i podgrzewania wody, sterowanie stacji filtrów. (2008)

Hotel Żubrówka w Białowieży. Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych, w tym pomiar parametrów wody, sterowanie dozowania chemii basenowej i podgrzewania wody, sterowanie stacji filtrów i atrakcji wodnych (4 obiegi wody, 12 atrakcji). (2009)

Prywatny basen kryty przy ul. Krasickiego w Warszawie. Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych, w tym pomiar parametrów wody, sterowanie dozowania chemii basenowej i podgrzewania wody, sterowanie stacji filtrów. (2009)

Pływalnia miejska w Barcinie. Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych, w tym pomiar parametrów wody, sterowanie dozowania chemii basenowej i podgrzewania wody, sterowanie stacji filtrów i atrakcji wodnych. (2010)

Pływalnia miejska w Warszawie (Szczęśliwice). Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych, w tym pomiar parametrów wody, sterowanie dozowania chemii basenowej i podgrzewania wody, sterowanie stacji filtrów (3 obiegi wody). (2010)

Pływalnia miejska w Ostrołęce. Szafa zasilająco sterująca dla basenowych urządzeń technologicznych, w tym sterowanie podgrzewania wody, sterowanie stacji filtrów i atrakcji wodnych (21 atrakcji) (2011)