Lista artykułów, które zostały opublikowane
w prasie, wygłoszone na konferencjach oraz na targach.


Do przeglądanie publikacji potrzebny jest darmowy program
Acrobat Reader do pobrania ze strony producenta, klikając w ikonę programu PDF


CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE - "Miesięcznik Techniczny dla Praktyków"

 • Efektywność energetyczna instalacji klimatyzacyjnych dla hal basenowych. czytaj>>>
  Artykuł CH&K 2008
 • Efektywność energetyczna instalacji klimatyzacyjnych dla hal basenowych. czytaj>>>
  Artykuł CH&K 11.2007
 • Tendencje w projektowaniu i budowie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla hal basenowych. czytaj>>>
  Artykuł CH&K 06.2007
 • Centrala CWB firmy ANTAP GRUPA. Inteligentny system klimatyzacji pomieszczeń basenowych. czytaj>>>
  Artykuł CH&K 2006
 • Klimatyzacja małych obiektów basenowych w hotelach i pensjonatach. czytaj>>>
  Artykuł CH&K 2005
 • Porównanie urządzeń klimatyzacyjnych stosowanych dla hal basenowych. czytaj>>>
  Artykuł CH&K 2004
 • Dobór wielkości i parametrów instalacji klimatyzacyjnych dla hal basenowych.czytaj>>>
  Artykuł CH&K 2003

ŁADNY DOM

 • Basen w domu - UWAGI SPECJALISTY. czytaj>>>
  Artykuł ŁADNY DOM 2006

KONFERENCJA - POLITECHNIKA WARSZAWSKA

 • Jakość instalacji klimatyzacyjnych dla hal basenowych a zużycie energii. czytaj>>>
  Konferencja PW 2008

KONFERENCJA - GDAŃSKA FUNDACJA WODY

 • Pływalnia w przestoju eksploatacyjnym. Możliwości znaczącego obniżenia zużycia energii. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2007
 • Urządzeia do klimatyzacji hal baseowych. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2005
 • Kryteria doboru cetral klimatyzacyjych dla hal baseowych. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2003
 • Warunki klimatyczne w obiektach basenowych oraz sposoby rozdziału powietrza a wrażenie komfortu cieplnego i koszty eksploatacji. Wpływ organizacji rozdziału powietrza na wielkość instalacji klimatyzacyjnej. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2002
 • Konstrukcje hal basenowych. Izolacja cieplna, paroizolacja. Sposoby zabezpieczania przegród budowlanych przed działaniem wilgoci. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2002
 • Kryteria doboru instalacji klimatyzacyjnych hal basenowych (przykłady doboru). Wpływ konstrukcji i typu hal basenowych na wielkość instalacji klimatyzacyjnej, oraz koszty eksploatacji. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2002
 • Planowanie remontu z uwzględnieniem przyszłej modernizacji klimatyzacji obiektu.czytaj>>>
  Konferencja GFW 2002
 • Konstrukcje hal basenowych, przegrody architektoniczne a zagwarantowanie odpowiednich warunków klimatycznych. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2001
 • Izolacja cieplna. Rozwiązania budowlane, dobór materiałów. czytaj>>>
  Konferencja GFW 2001
 • Planowanie remontu z uwzględnieniem przyszłej modernizacji klimatyzacji obiektu.czytaj>>>
  Konferencja GFW 2001

TARGI - FORUM

 • Klimatyzacja basenów kąpielowych w hotelach i pensjonatach. czytaj>>>
  FORUM 2008
 • jakość instalacji klimatyzacyjych dla hal basenowych, a zużycie energii.czytaj>>>
  FORUM 2007